placeholder

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Proceed order?

Export
Filter
 • 1
  Print-Journal/Serial
  Print-Journal/Serial
  1.1971 -
  Title: O literaturze polskiej
  Subtitle: materiały
  Publisher(s): Warszawa : Państw. Zakł. Wyd-w. Szkolnych
  Published Volumes: 1.1971 -
  Document type: Journal/Serial
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Title: Studia filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
  Subtitle: Polish studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences
  Other title(s): Polish studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences
  Polish studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences
  Publisher(s): Kielce : Wydawn. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
  Published Volumes: 21.2008 -
  Document type: Online Resource
  Physical description: Online-Ressource
  Parallel edition(s): Druckausg.: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego: Studia filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego: Kielce : Wydawn. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-
  Previous title(s): Vorg. ---〉 Akademia Świe̜tokrzyska Imienia Jana Kochanowskiego$gKielce: Studia filologiczne Akademii Świe̜tokrzyskiej
  Footnote: Gesehen am 25.08.15
  Link(s): Fulltext
  Link(s): Fulltext
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Title: Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział 1: Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii
  Publisher(s): Łódź : Towarz. Nauk. | Łódź | Wrocław [u.a.] : Zakł. Narod. im. Ossolińskich
  Published Volumes: 1.1954 -
  Document type: Journal/Serial
  ISSN: 0076-0390
  Parallel edition(s): Online-Ausg.: Łódzkie Towarzystwo Naukowe / Komisja Językowa: Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział 1: Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii: Łódź, 2007-: Online-Ressource
  Classification (RVK):
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  Print-Journal/Serial
  Print-Journal/Serial
  1.1913 -
  ISSN: 1230-6460  ISSN: 1230-6452  ISSN: 0021-6941 
  Institution(s): Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego , Polska Akademia Nauk
  Title: Je̜zyk polski
  Subtitle: pismo Towarzystwa Miłośników Je̜zyka Polskiego
  Other title(s): Je̜zyk polski / Bibliografia
  organ Towarzystwa Miłośników Je̜zyka Polskiego wydawany z zasiłkiem Komitetu Badań Naukowych pod red. Romana Zawilińskiego
  organ Towarzystwa Miłośników Je̜zyka Polskiego
  Publisher(s): Kraków
  Published Volumes: 1.1913 -
  Document type: Journal/Serial
  ISSN: 1230-6460 , 1230-6452 , 0021-6941
  Parallel edition(s): Online-Ausg.: Język polski: Kraków, 2007-: Online-Ressource
  Concordance: 1=13; 2=14; 3=15 von: Poradnik je̜zykowy
  Footnote: Beteil. Körp. anfangs: Polska Akademia Nauk
  Footnote: Index 1/20.1916/35 in: 20.1935; 21/30 in: 30; 31/40 in: 40; 41/50 in: 50; 1/50.1913/70(1971)=Sondernr.; 51/60.1971/80 in: 60.1980; 61/70.1981/90 in: 70.1990,5
  Classification (RVK):
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  Print-Journal/Serial
  Print-Journal/Serial
  1.1927 - 7.1938; 8.1948 -
  ISSN: 0032-3802 
  Title: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Je̜zykoznawczego
  Subtitle: Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique
  Other title(s): Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique
  Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique
  Publisher(s): Warszawa : Energeia | Kraków
  Published Volumes: 1.1927 - 7.1938; 8.1948 -
  Document type: Journal/Serial
  ISSN: 0032-3802
  Parallel edition(s): Online-Ausg.: Polskie Towarzystwo Je̜zykoznawcze: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Je̜zykoznawczego: Warszawa : Energeia, [2002?]-: Online-Ressource
  Footnote: Index 1/40.1927/83 in: 40.1983
  Classification (RVK):
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  Online Resource
  Online Resource
  Nachgewiesen 56.2012 -
  Title: Onomastica
  Publisher(s): Kraków : Instytut
  Published Volumes: Nachgewiesen 56.2012 -
  Document type: Online Resource
  Physical description: Online-Ressource
  ISSN (invalid): 0001-5709
  Parallel edition(s): Druckausg.: Onomastica: Kraków : Wydawnyctwo Inst. Języka Polskiego PAN, 1955-
  Footnote: Gesehen am 14.07.2021
  Classification (RVK):
  Link(s): Fulltext
  Link(s): Fulltext
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  Print-Journal/Serial
  Print-Journal/Serial
  1.1956 -
  ISSN: 0079-4767  ISSN: 0239-6661 
  Institution(s): Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta , Uniwersytet Wrocławski
  Title: Prace literackie
  Other title(s): Acta Universitatis Wratislaviensis / Prace literackie
  Zeszyty naukowe / A / Prace literackie
  Publisher(s): Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego
  Published Volumes: 1.1956 -
  Document type: Journal/Serial
  ISSN: 0079-4767 , 0239-6661
  Concordance: 1=2; 2=32 von: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta: Zeszyty naukowe / A. Seria A, Nauki społeczne / Uniwersytet Wrocławski Im. Bolesława Bieruta
  3=1; 4=2; 5=13; 6=30; 7=40; 8=55; 9=67; 10=95; 11/12=131; 13=150; 14=177; 15=200; 16=240; 17=298; 18=298[i.e.374]; 19=418; 20=457; 21=507; 22=547; 23=661; 24=710; 25=794; 26=878; 27=985 von: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta: Acta Universitatis Wratislaviensis
  28=1083; 29=1166; 30=1298; 31=1368; 32=1459; 33=1601; 34=1741; 35=1946; 36=2011; 37=2200; 38=2239; 39=2297; 40=2344; 41=2408; 42=2520; 43=2584; 44=2659; 45=2779; 46=2908; 47=2998; 48=3094; 49=3190; 50=3267; 51=3390; 52=3470; 53=3526; 54=3633 von: Uniwersytet Wrocławski: Acta Universitatis Wratislaviensis
  Footnote: Beteil. Körp. bis 27.1987: Uniwersytet Wrocławski Imienia Bolesława Bieruta
  Classification (RVK):
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  Print-Journal/Serial
  Print-Journal/Serial
  1.1998 -
  ISSN: 1505-9057 
  Institution(s): Uniwersytet Łódzki
  Title: Folia litteraria Polonica
  Other title(s): Acta Universitatis Lodziensis / Folia litteraria Polonica
  Publisher(s): Łódź : Wydawn. Uniw. Łódzkiego
  Published Volumes: 1.1998 -
  Frequency: Ersch. ab 2012 4x jährl., früher teils jährl., teils unregelmäßig; 14 doppelt gez.
  Document type: Journal/Serial
  Collective title(s): Acta Universitatis Lodziensis
  ISSN: 1505-9057
  Parallel edition(s): Online-Ausg.: Folia litteraria Polonica
  Previous title(s): Vorg.:: Folia litteraria
  Footnote: Inhaltl. Gliederung 14.2001 u. ab 2011 in: Dziennikarstwo; Literaturoznawstwo
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  Print-Journal/Serial
  Print-Journal/Serial
  1.1902 -
  ISSN: 0031-0514 
  Institution(s): Instytut Badań Literackich (Warschau)
  Title: Pamie̜tnik literacki
  Subtitle: czasopismo kwartalne poświe̜cone historii i krytyce literatury Polskiej
  Other title(s): Przegla̜d bibliograficzny
  Publisher(s): Warszawa : Wydawn. IBL | We Lwowie : z Drukarni Zakładu Narodowego Im. Ossolińskich | Lwów : Nakładem Tow. Literackiego Im. Adama Mickiewicza | Wrocław : Tow. Przyjłaciól Polonistyki | Wrocław [u.a.] : Zakład Narodowy Im. Ossolińskich
  Published Volumes: 1.1902 -
  Document type: Journal/Serial
  ISSN: 0031-0514
  Parallel edition(s): Online-Ausg.: Pamie̜tnik literacki: Wrocław, 2005-: Online-Ressource
  Online-Ausg.: Pamie̜tnik literacki: We Lwowie : z Drukarni Zakładu Narodowego Im. Ossolińskich, 1902-1930: Online-Ressource
  Reference(s): Beil.:: Bibliografia literacka
  Beil.:: Bibliografia historji literatury i krytyki literackiej polskiej
  Supplement: Przegla̜d bibliograficzny
  Previous title(s): Vorg.:: Towarzystwo Literackie Imienia Adama Mickiewicza: Pamie̜tnik Towarzystwa Literackiego Imienia Adama Mickiewcza
  Footnote: Herausgeber früher: Fundacja Akademia Humanistyczna
  Footnote: Index 36/53.1946/62 in: 55.1964,Dodatek; 54/73.1963/82 in: 76.1985,1
  Classification (RVK):
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  Print-Journal/Serial
  Print-Journal/Serial
  1.1948 - ; auch mit durchgehender Nr.-Zählung
  ISSN: 0551-3707 
  Title: Polonistyka
  Subtitle: czasopismo dla nauczycieli
  Other title(s): Matura-egzamin wewne̜trzny
  Publisher(s): Poznań | Warszawa : Państw. Zakłady Wyd. Szkolnych | Poznań : Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne
  Published Volumes: 1.1948 - ; auch mit durchgehender Nr.-Zählung
  Frequency: Jg. 2009 u. 2010 teils mit falscher Vol.-Zählung; ab 2015 beginnt neue durchgehende Nr.-Zählung mit 4=526
  Document type: Journal/Serial
  ISSN: 0551-3707
  Footnote: Zusatz wechselt
  Footnote: Beteil. Körp. anfangs: Ministerstwo Oświaty; dann: Towarzystwo Literackie Im. Adama Mickiewicza; Hrsg. bis 2014: Dr. Josef Raabe Spółka wydawnicza
  Classification (RVK):
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...